อังคาร. พ.ค. 21st, 2024
โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว

บ้านเอื้ออาทรเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีราคาที่จับต้องได้และเหมาะกับงบประมาณที่จำกัด ให้คุณจองบ้านออนไลน์ได้ง่าย ๆ เลือกโครงการที่ชอบ ทำเลที่ใช่ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยและข้าราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาย่อมเยา ซึ่งอยู่ภายใต้การเคหะแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านเอื้ออาทรเป็นที่อยู่อาศัยระดับมาตรฐานอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และอยู่ในช่วงราคาของกลุ่มเป้าหมาย บ้านเอื้ออาทรเปิดโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็คงไม่ผิด และอาจเรียกได้ว่าเป็นการบุกเบิกโครงการบ้านเอื้ออาทรของรัฐบาลที่ต่อยอดมาสู่โครงการในปัจจุบันมากมาย

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านเอื้ออาทร

ความพิเศษของการเป็นเจ้าของโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว คือการเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย อีกทั้งยังมีเงื่อนไขการซื้อที่แตกต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐอุดหนุนจึงต้องมีการจัดการอย่างรัดกุม ในฐานะผู้ซื้อจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูล เพื่อรักษาสิทธิ์จนถึงวันที่คุณได้เป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ

บ้านเอื้ออาทรกับสัญญาเช่าซื้อ

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องรู้คือบ้านเอื้ออาทร “เช่าซื้อ” ซึ่งเป็นลักษณะของสัญญาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด คำว่าเช่าซื้อหมายถึงการที่หมู่บ้านจัดสรรเป็นเจ้าของโครงการแล้วปล่อยให้ประชาชนเช่า และให้คำมั่นว่าทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าใช้ครบตามสัญญาเช่าแล้ว กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจะเป็นของการเคหะแห่งชาติจนกว่าสัญญาเช่าจะครบกำหนด 5 ปี ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ์การเช่าซื้อให้ใครได้อีกเป็นเวลา 5 ปี และผู้เช่าไม่สามารถใช้ห้องชุดหรือบ้านที่ทำสัญญากับการเคหะได้ ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือให้เช่าช่วงโดยเด็ดขาด เพราะหากมีการตรวจสอบผู้เช่าจะถูกยกเลิกสัญญาและเจ้าของบ้านจะยึดเงินที่จ่ายไปทั้งหมด

การผิดนัด = การผิดสัญญา

ภาระผูกพันในการซื้อบ้านเอื้ออาทรกำหนดไว้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการผิดนัดที่อาจนำไปสู่การบอกเลิกสัญญา แบ่งเป็นช่วงสำคัญ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงชำระค่าเช่าและช่วงผิดนัดชำระ ระยะเวลาผิดนัดคือ 90 วัน และกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า หากขาดชำระเกิน 90 วัน ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง จะถือว่าผิดสัญญาและทำให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที ไม่จำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด และมีสิทธิริบเงินมัดจำที่ได้จ่ายไปทั้งหมด

อีกเดี๋ยวก็โอนกรรมสิทธิ์ หลังจาก 5 ปีแรก การเคหะแห่งชาติจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้เช่า ไปจดทะเบียนจำนองกับธนาคาร กู้เงินส่วนที่เหลือต่อไป หากไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผิดสัญญา การเคหะฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

ใครสามารถเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรได้

การที่จะเป็นเจ้าของโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว คุณต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หากคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจและสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส และทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า ถ้ามีการหย่าขาดจากกัน
  • สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน

ห้ามโอนสิทธิ์ในสัญญาเป็นเวลา 5 ปี และห้ามนำอาคารไปให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือเช่า แต่ถ้ากู้ผ่านและเป็นชื่อตัวเองก็ทำได้

ข้อดีของบ้านเอื้ออาทรมีอะไรบ้าง

โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลทำให้ราคาค่างวดถูกกว่าราคาเช่า ใครอยากมีบ้านสักหลังก็ลองศึกษารายละเอียดดู มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

  1. มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ถ้าใครได้บ้านเอื้ออาทรที่ใกล้แหล่งชุมชน มีโรงงาน โรงเรียน ก็สามารถปล่อยเช่าได้สบาย ๆ ไม่ต้องผ่อนบ้านและอาจได้เงินเพิ่มอีกด้วย
  2. ค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายตามที่ใช้จริงได้เลย ไม่ต้องจ่ายสูงแต่อย่างใด
  3. ใครชอบเลี้ยงสัตว์ที่นี่เลี้ยงได้เลยไม่ต้องกลัวใครรบกวน มีพื้นที่มากมายแต่ก็ต้องดูแลให้ดีเพื่อไม่ให้สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน ฯลฯ
  4. หากคุณเป็นคนที่เป็นมิตร คุณอาจชอบบ้านเอื้ออาทรเพราะจะได้พบปะผู้คนมากมาย แต่ถ้าไม่ชอบเสียงดัง บ้านเอื้ออาทรอาจไม่เหมาะกับคุณ

นี่คือข้อดีที่จะพบได้จากบ้านเอื้ออาทร สำหรับคนงบน้อย ตอบโจทย์แน่นอน แต่ถ้าไม่มีทุนก็อาจกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้าน ในส่วนนี้ต้องดูประวัติทางการเงินย้อนหลังด้วยว่ามีประวัติเสียอย่างไรอาจกู้ไม่ได้

อยากเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรต้องทำอย่างไร

อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว เป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รับสิทธิ์ได้ต้องเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่ติด Black List หรือเครดิตบูโรจากสถาบันการเงิน คุณต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อครอบครัวต่อเดือน

การจองบ้านเอื้ออาทรทำได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ พร้อมกรอกรายละเอียดการจอง จากนั้นนำเอกสารการจองออนไลน์ไปให้เจ้าหน้าที่เคหะฯ ภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการซื้อหรือเช่า

ติดต่อสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือสำนักงานขายหรือสำนักงานเคหะจังหวัดที่สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1615

กรณีเช่าซื้อผู้ซื้อต้องทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร หากกู้ผ่านก็เตรียมนัดวันยื่นเอกสารสิทธิการเช่าซื้อได้เลย ในกรณีของการเช่าก็ยิ่งง่าย เพราะแค่นัดเซ็นสัญญากับเจ้าหน้าที่การเคหะก็รับกุญแจได้เลย