เสาร์. ก.ค. 20th, 2024
ค่าโอน คอนโด คิดอย่างไร ใครเป็นคนจ่าย

เมื่อพูดถึงการ ซื้อคอนโด หนึ่งในค่าใช้จ่ายสำคัญที่ผู้ซื้อมักมองข้ามไปคือ “ค่าโอน คอนโด” ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายภาคบังคับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเรียกเก็บโดยคณะกรรมการบริหารคอนโดหรือผู้ขาย และสามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมาก ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับค่าโอนคอนโด ทำความเข้าใจว่ามันคืออะไร คำนวณอย่างไร และใครเป็นคนรับผิดชอบในการจ่าย

ค่าโอน คอนโด คืออะไร?

ค่าโอนคอนโด หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาซื้อคอนโดมิเนียมที่ผู้ซื้อต้องจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าโอนคอนโดนี้เป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในบางโครงการ ผู้ขายอาจมีข้อเสนอพิเศษโดยไม่คิดค่าโอนคอนโดให้กับผู้ซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบเงื่อนไขการคิดค่าโอนคอนโดในโครงการนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงอย่างครบถ้วน

คำนวณค่าโอนอย่างไร?

การ คำนวณค่าโอน คอนโด จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อบังคับของคอนโดและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ค่าธรรมเนียมจะเป็นสัดส่วนของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 0.1% ถึง 3% ของราคาขาย ตัวอย่างเช่น หากราคาขายของคอนโดคือ 10 ล้านบาท ค่าโอนอาจอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 300,000 บาท

ใครรับผิดชอบในการจ่ายค่าโอน?

ในส่วนใหญ่ ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าโอน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้ขายอาจต้องจ่ายส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นการโอน ดังนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรตรวจสอบข้อบังคับของคอนโดและสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าโอน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าโอน

มีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อจำนวนค่าโอน รวมถึง:

 1. ประเภทของคอนโด : ประเภทของคอนโด เช่น อาคารสูงหรือการพัฒนาแบบต่ำ สามารถส่งผลต่อค่าโอน
 2. ที่ตั้ง : ที่ตั้งของคอนโด เช่น พื้นที่ที่ดีหรือตำแหน่งที่ไม่น่าดึงดูด สามารถส่งผลต่อค่าโอนได้เช่นกัน
 3. มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ : มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดค่าโอน
 4. ข้อบังคับของคอนโด : ข้อบังคับของคอนโด รวมถึงกฎระเบียบหรือข้อบังคับเฉพาะใดๆ สามารถส่งผลต่อค่าโอน

ก่อนวันโอนคอนโดต้องเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนเข้าอยู่อาศัยใน คอนโด ห้องชุดด้วยตนเอง มีขั้นตอนที่ควรเตรียมการดังนี้

 1. ตรวจสอบสภาพคอนโดให้พร้อมสำหรับการอยู่อาศัย โดยดูระบบต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างถูกต้อง ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร และอื่น ๆ
 2. เตรียมเงินสำหรับค่าโอน คอนโด หรือค่าใช้จ่ายที่เหลือให้ครบถ้วน ซึ่งอาจเป็นการโอนเงินสดหรือกู้ยืมจากธนาคาร หากกู้ยืม ควรประสานงานกับธนาคารเพื่อนัดหมายวันโอนเงินอย่างชัดเจน เนื่องจากธนาคารต้องนำเงินและเอกสารมาดำเนินการต่อที่กรมที่ดิน
 3. ตรวจสอบเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด เพื่อให้วันโอนเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องกลับไปจัดหาเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการโอนคอนโด เรื่องที่คนซื้อจำเป็นต้องรู้

หลังจากที่ตัดสินใจ ซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมไปแล้ว ความสำคัญของการตรวจสอบงานระบบ โครงสร้าง และการตกแต่งภายในบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินไม่สามารถมองข้ามได้ เพื่อให้การโอนเป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือขั้นตอนที่ควรทำ:

 1. แจ้งความประสงค์และรับบัตรคิว
 • สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งความประสงค์ในการโอนบ้าน โอนคอนโด และรับบัตรคิวเพื่อดำเนินการต่อไป
 1. ตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญการ โดยเอกสารที่จำเป็นรวมถึง
 • โฉนดที่ดินฉบับเงิน
 • บัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านและสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส กรณีสมรส
 1. ประเมินทุนทรัพย์และค่าธรรมเนียมการโอน
 • เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนเพื่อการเตรียมตัวก่อนโอน
 1. ชำระค่าธรรมเนียมการโอน
 • ชำระค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน โอนคอนโดตามเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งบางโครงการอาจฟรีโอนหรือแบ่งค่าธรรมเนียมกับผู้ขาย
 1. พิมพ์สลักหลังโฉนดและสัญญาซื้อขาย
 • เจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนด และสัญญาซื้อขาย (ทด.13) สำหรับตรวจสอบความถูกต้องก่อนโอน และเก็บโฉนดไว้ถ้าผู้ซื้อกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร

การทำขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการโอนคอนโดเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากความยุ่งยาก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อบ้านในขั้นตอนสำคัญนี้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย.

ค่าใช้จ่ายในการโอน คอนโด มีอะไรบ้าง

การคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ ซื้อขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

 1. ค่าธรรมเนียมการโอน คิดเป็น 0.01% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือราคาที่ขายไม่เกิน 7 ล้านบาท
 2. ค่าจดจำนอง คิดเป็น 0.01% ของมูลค่าที่จดจำนอง หรือยอดเงินกู้ทั้งหมด
 3. ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการคำนวณ หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก
 4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร สามารถคำนวณภาษีที่ถูกหักได้จากที่นี่
 5. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดเป็น 3.3% กรณีผู้ขายเป็นเจ้าของบ้านหรือซื้อบ้านโครงการใหม่ถือครองไม่เกิน 5 ปี หากเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ด้วย

การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำเป็นต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

สรุป

ในการคำนวณ ค่าโอน คอนโด จะมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อค่าโอน รวมทั้งราคาคอนโด ระยะเวลาที่มีกรรมสิทธิ์ และประเภทของกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อค่าโอน เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคอนโด และค่าใช้จ่ายในการจัดการผู้ที่จะต้องจ่ายค่าโอนคอนโด จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทั่วไป ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าโอนเมื่อซื้อคอนโดใหม่ ส่วนผู้ขายอาจจะต้องจ่ายค่าโอนเมื่อขายคอนโดให้กับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้ซื้อและผู้ขายอาจจะต้องจ่ายค่าโอนร่วมกัน