ศุกร์. มิ.ย. 14th, 2024
ดัชนีราคา คอนโดมิเนียม

นอกจากบ้านแล้ว คอนโด ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการซื้อเพื่ออยู่อาศัยและลงทุนในปัจจุบัน เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามราคา คอนโดมิเนียมถือได้ว่าผันผวนและแตกต่างกันไปในแต่ละทำเลและแต่ละสถานการณ์ ในการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด คุณควรมองภาพรวมว่าราคาคอนโดขณะนั้นถูกหรือแพงแค่ไหนสำหรับดัชนีราคาคอนโดฯ ไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานว่า ดัชนีราคาห้องชุดเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าดัชนี 151.7 จุด โดยจะลดลงจากเดิม -0.3% (ถือเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 และหากแยกตามกรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีค่าดัชนีราคาดังต่อไปนี้

 • ดัชนีราคาห้องชุดใหม่กรุงเทพฯ เท่ากับ 153.2 ลดลง -0.2% เพิ่มขึ้น 0.2% 
 • ดัชนีราคาคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ใน 2 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ อยู่ที่ 144.1 จุด ลดลง -0.8% เพิ่มขึ้น 0.7% 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีราคาคอนโดลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายงานดัชนีราคาห้องชุดเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ พบว่า ราคาปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุสำคัญดังต่อไปนี้

 • กำลังซื้อของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนลดลง เพราะการปิดประเทศ
 • กำลังซื้อของนักลงทุนและนักเก็งกำไรลดลงเนื่องจากมาตรการสินเชื่อต่อมูลค่า LTV
 • ไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
 • สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
 • แม้ว่าราคา คอนโดมิเนียมโดยรวมจะลดลงแต่มีแนวโน้มมีโอกาสสูงขึ้น

หากเปรียบเทียบดัชนีราคา คอนโดมิเนียมกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จะพบว่า ดัชนีราคาห้องใหม่ที่จะเปิดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 151.7 จุดถือว่าเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น “ตามภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนก่อสร้างใหม่” ที่เพิ่มขึ้น ยิ่งมีโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาคอนโดขยับสูงขึ้นตามไปด้วย

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 รายการโปรโมชั่นคอนโดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้ ได้แก่ ส่วนลดเงินสดหรืออยู่ฟรี 1-2 ปี โดยมีสัดส่วน 53.5% ของโปรโมชั่น ทั้งหมดตามด้วยโปรโมชั่น ของแถม และส่วนลดฟรีค่าธรรมเนียม ณ วันโอนที่ 24.3% และ 22.3% ตามลำดับการตัดสินใจซื้อคอนโดหรือลงทุนคอนโดในช่วงนี้ใช้งบค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา

จากภาพรวมสถานการณ์ดัชนีราคาคอนโดทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีของผู้ที่มีความพร้อมทางการเงินในการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในคอนโด เนื่องจากราคายังปรับลงประกอบกับผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือนักลงทุนใช้จ่ายน้อยลงอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในคอนโดจะยิ่งยากขึ้นไปอีกหากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากปัจจัยด้านราคาที่เหมาะสมและการพิจารณาทำเลแล้ว รูปแบบคอนโด ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการ ยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน ในการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์สูงสุด

แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2023 ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน

EIC การขยายตลาดในปี 2566 ยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ราคา คอนโดมิเนียมต่ำกว่า 3 ล้านบาท รวมถึงคอนโดฯ มือสอง มีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แหล่งงาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่และเดินทางสะดวก จากกำลังซื้อที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว อย่างไรก็ตามคาดว่าความต่อเนื่องของมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของกำลังซื้อ เช่น แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

 • ความนิยมที่อยู่อาศัยแนวราบ ความไม่แน่นอนของกำลังซื้อชาวจีน และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง ล้วนเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคา คอนโดมิเนียม
 • นอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์หน่วยขายสะสม ที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2566 หลังจากที่หลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯชั้นในและชั้นกลาง รวมถึงปริมณฑล เริ่มมียูนิตขายไม่ออกสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • ในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย และสร้างความแตกต่างให้กับผู้ซื้อคอนโด อีกทั้ง การพิจารณาเปิดตัวโครงการใหม่อย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยยังเผชิญกับความท้าทาย ทั้งกำลังซื้อที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจใช้กลยุทธ์ด้านราคา ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงคุณค่าและสร้างความแตกต่าง
 • การเปิดตัวโครงการใหม่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อคอนโด สถานการณ์หน่วยขายสะสมในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือยังคงสูงอยู่ ขณะที่ต้นทุนก่อสร้างที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ในระยะข้างหน้า การพัฒนาคอนโดมิเนียมจะต้องเน้นตอบโจทย์  Megatrend ได้แก่ 1) สังคมสูงอายุ 2) การทำงานแบบ Hybrid workplace 3) เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการอยู่อาศัย และ 4) กระแส ESG Megatrend ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ การทำงานแบบ Hybrid workplace เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการอยู่อาศัยและกระแส ESG
 • มีแนวโน้มผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบของคอนโดมิเนียมอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านโครงสร้าง รูปลักษณ์ องค์ประกอบภายนอก รูปแบบธุรกิจ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง